Kolarstwo teraz

Witaj na portalu poświęconemu kolarstwu.

Znajdziesz tu informacje dotyczące kolarstwa klasycznego oraz szeregu innych sportów rowerowych uprawianych przez pasjonatów na całym świecie.

Mapa fotograficzna - Dron Academy

Jeśli tradycyjna mapa nie daje wszystkich potrzebnych informacji na przykład do tego, by móc sporządzić rzetelną dokumentację dla celów budowlanych, dobrym rozwiązaniem może być sporządzenie mapy fotograficznej z wykorzystaniem zdjęć lotniczych wykonanych przez drona. Mapa fotograficzna pozwala uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat danego obszaru, a w dodatku można poddać ją wszelkim działaniom kartograficznym. Jej wielką zaletą jest też szybkość sporządzenia oraz fakt, że można to zlecić profesjonalistom.

Filmowanie dronem

  • filmy z powietrza
  • ortofotomapy
  • filmy promocyjne
  • filmy reklamowe

Dron Academy

 
tel. 666 666 679

20 wpis

19 wpis

23 wpis

17 wpis

20 wpis

8 wpis

9 wpis